Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Αρχαίας Ολυμπίας

1.Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης

Η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά παγκόσμια brands. Είναι ένα από τα σημαντικότερα Ιερά της Αρχαιότητας, αφιερωμένο στον πατέρα των θεών Ολύμπιο Δία. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν και τελούνταν κατά την αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έχει καθιερωθεί ως διεθνής πολιτιστικός κατεξοχήν τουριστικός προορισμός.
Ο τόπος, που είναι εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, αποτελεί ένα από τα σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού αλλά τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί το κέντρο της ελληνικής προσοχής, ενώ παραδόξως αποτελεί εδώ και δύο αιώνες το κέντρο της παγκόσμιας.
Αν κάτι συζητείται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στους κύκλους των τουριστικών ερευνών της χώρας αλλά και διεθνώς, είναι, από τη μια, η ανάγκη να υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός για την προβολή των προορισμών μας στις ξένες αγορές και, από την άλλη, η προσπάθεια να ενισχυθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο ο εσωτερικός τουρισμός.
Η τουριστική προβολή και ο σχεδιασμός μάρκετινγκ μέχρι σήμερα παρά την σπουδαιότητά της αποτέλεσε αντικείμενο περιστασιακής δραστηριότητας των (τοπικών κυρίως) φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι παρά την υγιή τους διάθεση δυστυχώς δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα, χωρίς συνεργασία και προγραμματισμό, με συνέπεια όλες οι ενέργειες προβολής να μην έχουν συνέργια και αποτελεσματικότητα ούτε προφανώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Στα πλαίσια αυτά, κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση σύγχρονων προτάσεων επικοινωνίας, οι οποίες θα στηριχθούν σε εικόνες του υφιστάμενου τουριστικού δυναμικού και των πλεονεκτημάτων της Ολυμπίας και όχι σε θέσεις και προτάσεις παρωχημένων μελετών της τελευταίας δεκαετίας που έχουν ήδη απορριφθεί και ξεπεραστεί από τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

2.Τι προτείνουμε

Η ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλαισίου μάρκετινγκ και προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας δε μπορεί να γίνει χωρίς τη σε βάθος διερεύνηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραμέτρων και διαστάσεων της τουριστικής δραστηριότητας στον προορισμό. Επί προσθέτως, κανένα πρόγραμμα ανάπλασης της εικόνας ενός σημαντικού και ώριμου τουριστικού προορισμού, όπως είναι η Αρχαία Ολυμπία, δε θα μπορούσε να θεωρείται ολοκληρωμένο χωρίς την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στην περίπτωση μας θέλουμε και πρέπει να δώσουμε στην Ολυμπία αυτό που της αξίζει, μία μοναδική, διαφοροποιημένη και εναλλακτική ταυτότητα και θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
Η μελέτη επιδιώκει να προωθήσει τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς της Ολυμπίας, την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στον προορισμό.

3.Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας που παρέχει ο προορισμός της Αρχαίας Ολυμπίας με την εκπόνηση ενός σχεδίου μάρκετινγκ και ενός πλαισίου δράσης ως προς την κατεύθυνση αυτή:
1. Ακριβής χαρτογράφηση και απεικόνιση των απόψεων των τουριστών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων, καθώς και της προδιάθεσής τους απέναντι στην Αρχαία Ολυμπία ως μια συνολικής τουριστικής εμπειρίας.
2. Καθορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος στον προορισμό
3. Στη βάση των ανωτέρω, συγκεκριμενοποίηση εξειδικευμένων προτάσεων δράσης για το μάρκετινγκ και την προβολή της Ολυμπίας, και την εκμετάλλευση των θετικών και μοναδικών χαρακτηριστικών του προορισμού στο μυαλό των τουριστών- επισκεπτών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω θα πραγματοποιήσουμε:
1. Αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο ερωτηματολόγιο-εργαλείο συλλογής στοιχείων, μεταφρασμένο σε 6 γλώσσες πέραν της ελληνικής, και το οποίο θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων.
2. Ψηφιοποιημένη βάση απαντήσεων των τουριστών-επισκεπτών της Αρχαίας Ολυμπίας
3. Πλήρεις στατιστικοί πίνακες αναλύσεων, γραφήματα και απεικονίσεις πολυμεταβλητών αναλύσεων ως αποτέλεσμα της στατιστικής ανάλυσης της ψηφιοποιημένης βάσης.
4. Ολόκληρη η διαδρομή αλλά και δεδομένα της περιοχής θα επεξεργαστούν και για την κατασκευή ηλεκτρονικών χαρτών.
5. Υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για μια πιο βιώσιμης αναδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος που παρέχει ο προορισμός. Οι προτάσεις θα αφορούν συγκεκριμένα στην αποτελεσματική διαχείριση της εικόνας της Αρχαίας Ολυμπίας ως τουριστικού προορισμού και πρόγραμμα δράσεων για το αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ και την προβολή του προορισμού στο μυαλό και την καρδιά των ξένων και ελλήνων επισκεπτών.
6. Στο τέλος του έργου, η διάρκεια του οποίου θα εξαρτηθεί από το πότε θα αποφασιστεί η διεξαγωγή του συνεδρίου παρουσίασης, όπου θα παρουσιαστούν οι τάσεις, οι προοπτικές, και προτάσεις που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

4. Χρονοδιάγραμμα

Το έργο θα περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές φάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009.

Advertisements

Ψηφιακός Χάρτης Ολυμπίας

Παρουσίαση του project για το Πλίθινο χωριό

Τελική μελέτη για την Καρδίτσα

Η τελική μελέτη για την Καρδίτσα εδώ.

O χάρτης σε pdf  εδώ

Η μακέτα σε τρίπτυχο εδώ

Tο “καρδιτσιώτικο” brand (μακέτα)

karditsa_mesa

karditsa_out

Ο Χάρτης της Καρδίτσας για το DeTour

karditsa-detour map

Τελική μελέτη για τη Ζάκυνθο

Η τελική μελέτη για τη Ζάκυνθο εδώ