Ερωτηματολόγια κατοίκων Ζακύνθου, συμπέρασμα

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά τους τομείς που θα πρέπει να δοθεί περισσότερο έμφαση, οδηγούμενοι πάντα από τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των ίδιων των κατοίκων. Ειδικότερα :


Η πληροφόρηση των κατοίκων, τόσο σε θέματα περιβάλλοντος όσο και σε θέματα που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού (τοπικά προϊόντα) είναι αρκετά ελλιπής, με αποτέλεσμα η «εκμετάλλευση» των πλεονεκτημάτων του νησιού να μην πραγματοποιείται με το παραγωγγικό τρόπο. Το γεγονός αυτό έχει λοιπόν ως αποτέλεσμα τη “διχασμένη” άποψη των κατοίκων του νησιού, στο ερώτημα αν τελικά ο τουρισμός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ή όχι στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του νησιού.

Τέλος, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού, θα πρέπει να παίξει τον πρωταρχικό ρόλο, όσον αφορά τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν οι τοπικές αρχές έτσι ώστε, η Ζάκυνθος να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς αυξάνοντας συνάμα των αριθμό των επισκεπτών στο νησί. Αναζητώντας δηλαδή άτομα τα οποία αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των αρχών της περιβαλλοντικά ηθικής κατανάλωσης, ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών, με στρατηγικό στόχο την ανάδειξη του νησιού ως ένα προορισμό ικανό να φιλοξενήσει κατηγορίες τουριστών, οι οποίοι αναζητούν ένα διαφοροποιημένο συνολικό προιόν (το πληθυσμιακό μέγεθος των οποίων συνεχως θα αυξάνεται).

Αντριάννα Μαρίνου Ξύδη- Χαρίδημος Σπινθάκης

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s